Pursuit of the Truth สู่วิถีอสุรา ตอนที่ 1 – 956 (PDF)

เรื่องย่อ
เขาคือปีศาจ
ตอนที่ผู้คนต่างหลับตา เขาลืมตาขึ้นเพื่อมองโลกที่ผู้อื่นไม่อาจมองเห็น
ฟื้นคืนสติจากเหวลึก ดิ้นรนออกมายังปลายเหวเพียงเพื่อมองฟ้าดินที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัส
เด็กหนุ่มซูหมิงเกิดและเติบโต ณ แดนหมาน ทว่าร่างกายแปลกแยกไร้ซึ่งพลังหมาน
เหตุเพราะครอบครองเศษหินพิลึกแผ่นหนึ่ง จึงทำให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางของการฝึกฝนพลัง…

ตอนที่ 1 – 556 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 557 – 710 ดาวน์โหลด

ตอนที่ 711 – 736 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 737 – 754 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 755 – 858 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 859 – 923 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 924 – 952 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 953 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 954 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 955 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 956 ดาวน์โหลด

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter