Long Live Summons - เดชคัมภีร์เทพฤทธิ์ CH 1 - 987 (PDF)เรื่องย่อ

ทวีปมังกรทะยานคือโลกแห่งการอัญเชิญ คุณจะกลายเป็นคนแข็งแกร่งได้ ถ้าเพียงแต่คุณเป็นผู้อัญเชิญ!  ยิ่วหยางเด็กนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาถูกส่งเข้ามาในโลกนี้อย่างฉับพลันทัน ด่วน  เมื่อเขาฟื้นขึ้นกลับได้พบใบหน้าของหลายคนที่เต็มไปด้วยความห่วงใย และพบว่าเขาเป็นตัวตนของอีกคนหนึ่ง กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นบุตรที่ไม่เอาไหนของตระกูลยิ่ว จนถึงกับโดดน้ำตายเพราะถูกปฏิเสธการหมั้น อีกทั้งไม่สามารถจะทำพันธสัญญากับคัมภีร์อัญเชิญได้ แต่ยิ่วหยางกลับประสบความสำเร็จทำสัญญากับคัมภีร์ ส่วนเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไป ขอเชิญติดตามดูครับ

ตอนที่ 1 – 600 ดาวน์โหลด
_ตอนที่ 1 – 265 ดาวน์โหลด
_ตอนที่ 266 – 600 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 601 – 700 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 701 – 800 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 801 – 900 ดาวน์โหลด

ตอนที่ 901 – 961 ดาวน์โหลด
ตอนที่ 962 – 987 ดาวน์โหลด

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter