Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี Cartoon PDF

ขุนศึกสะท้านปฐพี PDFShanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี  เป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ช่วยปลายสมัยเฮอัน ย้อนไปประมาณ 800 ปีก่อน เรื่องของ มินาโมโตะ โยชิตสึเนะ ย้อนกลับไป ตระกูล ไทระ ได้ทำการฆ่าและกวาดล้างตระกูลมินาโมโตะ อย่างราบคาบเหลือเพียงลูกและหลานไม่กี่คน แต่ยังคงตามล่าอยู่Download Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี Cartoon PDF
Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter